Officiellt snödjup på SMHI mätstation i Rissna idag: 73 cm.

Det ska bli intressant att se om det gamla vanliga håller i sig, att till sista april då finns det bara lite snödrivor kvar efter vintern….
Jag ska plocka fram fjolårets SMHI-bok och se hur mycket snö vi hade vid samma tidpunkt ifjol… Återkommer i ärendet…