L9: Petra
V8: Nielsen
L2: Engelska
V15: Flottan
V12: Alf (Robertsson)
L13: Pottan
L5: Cher
L7: Tre (Kärlekar)
L11: Nu (tändas åter ljusen)
V10: Avsändare
L4: Prinsar
L3: Kyss
V6: Moneybrother
V14: Ron
L1: Amanda

Påtårdax!