Drottning Blankas väg

Under 1000-talet dog Olav i ett slag i Sticklestad. Han blev begravd i Nidaros och sedemera helgonförklarad för sin kamp för kristendomen. Detta gav till följd att pilgrimer började vallfärda till helgonets grav. En av dessa pilgrimsvägar gick längs Indalsälven fram till Stugun. Där passerade den älven och löpte fram till Sundsjö och Pilgrimstad.

År 1350 färdades, enligt sägnen, kung Magnus Eriksson, hans drottning Blanka och deras söner Erik och Håkan undan digerdöden. De skall ha begärt av bönderna i Ragunda att dessa skulle ordna fram mat till dem på deras färd. De skall också ha kommit fram till kungsgården i Näs socken. Med detta som stöd är det högst troligt att de färdades vägen förbi Stugun och Sundsjö.

Drottningens namn var egentligen Blanche men hon kallades Blanka av Namur. Hon var berömd för sin skönhet och levde i ett lyckligt äktenskap. Hon beskylldes, grundlöst, för att ha förgiftat sonen Erik och dennes maka. Hon torde ha haft ganska stort inflytande på riksstyrelsen. Bland annat ska hon ha spelat en roll vid underhandlingarna mellan Magnus Eriksson och Valdemar Atterdag.

Med detta som bakgrund har väg 734 mellan Eriksberg i Stugun och Dalhemsviken i Sundsjö fått namnet Drottning Blankas väg. Vägens sträckning överensstämmer ganska väl med den väg som Drottningen och hennes familj färdades år 1350.

Längs denna väg finns idag inga direkta lämningar efter deras resa. Dock skall det före byggandet av nuvarande belagda väg ha funnits en flat sten eller stenhäll strax norr om Boggsjö som kallades Drottninghällan eller Blankastenen. På denna sten skall hon ha satt sig ner för att vila.

Drottning Blankas väg går genom ett naturskönt landskap med omväxlande skogar och sjöar. Där finns rika fiskevatten i både åar och sjöar, skogar med klövvilt och rovdjur, myrar med gott om bär samt ett antal byar. Vägen passerar från norr räknat Eriksberg, Dalbo, Limkombir, Digerberget, Fisksjölandet, Boggsjö, Rissna, Mjösjö, Björsjö, Tavnäs, Fjällsta och Dalhemsviken.

Sevärdheterna längs vägen är många. Nämnas kan kapellet i Boggsjö och Sundsjö kyrkoruin i Fjällsta.

Den gamla pilgrimsvägen har så smått börjat på att märkas upp. De delar som avviker från nuvarande vägsträckning kommer att röjas upp och markeras.

/Lennart Raswill

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x