E’re djuraffär så får väl jag också handla…

-Nu e’re min tur att bli expedierad!