Sköna söndag eller björnfrossa – välj själv!

Björn Fint väder, kanske en tur i skogen för att se efter lite fågel. tänkte Per i Börjesjö! Men, han var inte ensam i skogen. En björn tittade fram och försökte mota bort honom, gjorde utfall och var så nära som ca 10 meter!! –Kommer aldrig att glömma ljudet av den, säger Per! Om ni […]