Använda iPad i hemstudion

Hej, Jag har börjat använda iPad i musikstudion. Ett jättebra hjälpmedel om man lär sig använda den. Jag har installerat en app som heter AC-7 Core och som trådlöst styr mitt musikprogram, Logic. Och det fungerar faktiskt jättebra! Jag har iPaden på ett notställ intill min inspelningsplats och kan styra musikprogrammet direkt från den. Starta, […]